Tenders

Tender

Разработване на онлайн инкубатор (електронна платформа), насочен към осигуряване на подкрепа и стимулиране на участието на хората с увреждания в Трансграничния регион България-Гърция в социални предприемачески предприятия

Резултати

TagsAgri-AbilityProjectDate07 Април 2021

More Projects